Home

Stori cymraeg

Stori Cymraeg - Y Tri Mochyn Bach Pembroke Dock

Stori Cymraeg - Y Tri Mochyn Bach; Persuasive Writing - Create a Charity Campaign; Mrs Kelso-Williams. Week 1 - Data Handling; Week 2 - Addition and Subtraction - Inverse Operations; Week 3 - Negative Numbers; Week 4 - Budgets; Week 5 - Shape; Week 6 - Direction and Coordinates; Week 1 & 2 - Fractions; week 3 - Multiplication and Division; Week. Cymraeg. Pori Drwy Stori Nursery. Pori Drwy Stori inspires a love of books, stories and rhymes and supports children to develop speaking, listening and numeracy skills. Your child is taking part in the new Pori Drwy Stori programme for children in Nursery Popeth Cymraeg - Our Story. Popeth Cymraeg is a unique organisation set up by local Welsh learners and native speakers solely for the purpose of teaching Welsh to Adults lin the area. Back in 1988 the then Mayor of Denbigh, Cllr. David E. Jones used his inaugural speech to launch a campaign to set up of a Welsh Language Centre in the Vale of Clwyd Gan amlaf, mae stori fer yn disgrifio rhywbeth sydd wedi digwydd go iawn neu yn y dychymyg. Mae'n fyr, hynny yw nid yw mor hir â nofel. Gellir cael straeon byrion o fathau gwahanol, er enghraifft. Y Pasg - Stori Feiblaidd i blantRoedd Iesu'n gweddïo yn yr ardd pan ddaeth mob i'w arestio.Judas, un o ddisgiau Iesu wedi dewis bradychu Iesu am rai darnau a..

Pori Drwy Stori, free story and rhyme activities for

 1. Mae'n amser stori! Mae Amser Stori Atebol yn cynnwys fideos am ddim o nifer o'n llyfrau stori a llun Cymraeg a dwyieithog. Adnodd gwych i'r cartref, yr ysgol a'r feithrinfa - perffaith ar gyfer siaradwyr Cymraeg, dysgwyr neu'r rhai sydd eisiau dechrau dysgu'r iaith gyda'u plant
 2. Mae Amser Stori Atebol yn cynnwys nifer o fideos rhad ac am ddim o'n llyfrau darllen dwyieithog - adnodd gwych I ysgolion a meithrinfeydd a hefyd I deuluoedd..
 3. Stori fisol Doctor Who rhif cant pedwar deg a phump oedd Industrial Evolution, rhyddhwyd ganBig Finish. Cyhoeddhwyd ym Mawrth 2011, roedd y drydedd stori - a stori olaf - mewn trioleg gyda'r Chweched Doctor, Evelyn Smythe a Thomas Brewster. Y stori olaf o Thomas Brewster, chwaraewyd gan John Pickard, a'r perfformiad rhyddhwyd olaf o Maggie Stables, yn y rôl o Evelyn Smythe flaen ei ymddeoliad.
 4. Croeso | Dysgu Cymraeg. Dod o hyd i gwrs. Chwilio. Pellter 2 miles 5 miles 10 miles 20 miles 40 miles. Lefel -- Lefel -- Blasu Mynediad Sylfaen Canolradd Uwch Gloywi Oll. Darparwr -- Dewis rhanbarth -- Dysgu Cymraeg Morgannwg Dysgu Cymraeg Caerdydd Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe Dysgu Cymraeg Y Fro Dysgu Cymraeg Gwent Dysgu Cymraeg Sir Benfro.

Stori Pobl Cymru. Rydyn ni'n gwarchod ac yn dathlu cyfoeth hanes Cymru drwy gasglu profiadau pobl gyffredin. Eisiau gwybod mwy amdanom ni yn gyntaf neu cofrestrwch i ddechrau uwchlwytho heddiw. Wythnos Gweithredu Dementia: Archif Cof . Gall hel atgofion fod yn llesol i'r sawl sy'n byw gyda dementia. Mae'r Archif Cof yn gyfrif wedi'i guradu. Mae stori Blodeuwedd yn ymddangos ym mhedwaredd Gainc y Mabinogi, sef chwedl Math fab Mathonwy. Hanes merch a gafodd ei chreu o flodau gan y dewin Gwydion a Math yw hi. Ymson Blodeuwedd ar ôl. The Curriculum for Wales and free educational tools and materials. Hwb's new 'live lessons' area contains important guidance and information designed to support practitioners. Welsh Government survey about music education. It's easy to compare our lives to others online. Don't be fooled by the filter Roedd y Tywysog Llywelyn bob amser yn credu mai ei gi ffyddlon, Gelert, oedd ei gyfaill pennaf. O leiaf, dyna'r oedd yn ei feddwl, tan y noson dyngedfennol honno pan aeth allan i hela a gadael ei annwyl fab yng ngofal Gelert. Play this story or choose another from the list of Myths and Legends. Play this story or choose another from the list of.

Amser Stori Atebol. Atebol YouTube channel. Atebol Apps. Pori Drwy Stori. Pori Drwy Stori is an exciting bilingual Programme aimed at supporting children's literacy and numeracy (external link) Cymraeg i Blant. For general information on how to introduce Welsh to your child, visit Cymraeg for Kids (external link) S4C - Cyw Schoo I play my fiance. My Hello. We're both having Story and Kidia. Sally, Maria, Jack, and Astoria, pal, and Kidia. My to bed. Aha, my Thomas Carrado gonna give you a tulip clock. 泣く あは、 Daddy jacked all of them in a drawer. To bed. Huh. Nakedy. On est une Chucky sort Play Cyw's Bedtime Game. More to discover... More to discover.. Clwb Stori Cymraeg. May 14 at 11:00 PM ·. Fydd CLWB STORI CYMRAEG nesaf, nos Sul 16 o Fai 7.30yh-8.30yh, ar-lein drwy Zoom. Bydd Stacey Blythe, Jez Danks a Ceri Phillips yn adrodd - felly noson y dynion o Geredigion, gyda llais o Gaerdydd gan Stacey. Os dach isio ymuno, anfon ebost i Fiona Collins i dderbyn y ddolen Zoom: fionastory3@gmail.com

Popeth Cymraeg - Our Stor

Gwasanaeth S4C i blant bach - yn llawn gemau, caneuon, lliwio a llawer mwy || S4C's service for young viewers - full of games, songs, colouring and lots mor Make social videos in an instant: use custom templates to tell the right story for your business. Live Streaming. Broadcast your events with reliable, high-quality live streaming. Screen Recorder. Record and instantly share video messages from your browser. Enterprise. Get your team aligned with all the tools you need on one secure, reliable. The Mabinogion is based upon a 14th century manuscript known as 'Red book of Hergest'. The work is a collection of eleven tales of early Welsh literature and draws upon the mystical word of the Celtic people intertwining myths, folklore, tradition and history. These tales are thought to have a. Trefnu Stori Y Pasg. Cymru/Wales » Ysgolion Cyfrwng Cymraeg » Digwyddiadau Blynyddol Ffuglen greadigol ar ffurf darn o ryddiaith cymharol fyr yw stori fer.Mae'n fyrrach na nofel ond mae ei hyd yn gallu amrywio o sawl paragraff yn unig i ddegau o dudalennau. Ar ôl y nofel, mae'r stori fer yn un o'r ffurfiau ffuglen mwyaf poblogaidd.. Anodd diffinio'r stori fer yn derfynol, ond mae ganddi sawl nodwedd arbennig fel ffurf lenyddol. Mae'r stori fer yn tueddu i ganolbwyntio ar un.

Chwedl Blodeuwedd. Crëwyd Blodeuwedd gan Gwydion a Math. Aeth i fyw gyda Lleu Llaw Gyffes yn Nhomen y Mur (safle caer Rufeinig ger Trawsfynydd heddiw). Ymhen amser syrthiodd Blodeuwedd mewn cariad â Gronw Pebr, Arglwydd Penllyn a chynlluniodd y ddau sut i gael gwared â Lleu. Gwyddai Blodeuwedd na ellid lladd Lleu fel dyn cyffredin, a holodd ei gyfrinach gan gymryd arni ei bod yn poeni amdano Create your own Sleeping Wolf Cardiau Trefnu Stori Gelert Welsh Cymraeg KS1 Bw RGB themed poster, display banner, bunting, display lettering, labels, Tolsby frame, story board, colouring sheet, card, bookmark, wordmat and many other classroom essentials in Twinkl Create using this, and thousands of other handcrafted illustrations.. Start Creating No

Story and Rhyme Time (Cymraeg i Blant) Location Nefyn Library Date(s) 17/12/2019 Contact. 01758 720873. LlNefyn@gwynedd.llyw.cymru Description. Every session free of charge. For children 0-4 years old. Every Tuesday morning 10.30 - 11.3 Enjoy reading Welsh. The Amdani - Learn Welsh Festival of Reading celebrates the Amdani series of books for Welsh learners, which includes various titles, from autobiographies and detective novels to romance, humour and short story compilations Popeth Cymraeg Canolfan Iaith Clwyd Pwll y Grawys Dinbych Sir Ddinbych LL16 3LG. Am sgwrs anffurfiol: 01745 812287 // gwybod@popethcymraeg.cymru. Popeth Cymraeg Canolfan Iaith Clwyd Pwll y Grawys Dinbych Sir Ddinbych LL16 3LG. Elusen Cofrestredig : 1074898 Rhif Cofrestru'r Cwmni: 3686475 Yn creu teganau Cymraeg i'ch cartrefi ers 2017 - Creating Welsh toys for your homes since 2017. Dysgu trwy chwarae - Learning through play. Seren Swynol, Draigi ac Helo Heddiw Damn Pori Drwy Stori this track is actually really good, you should use the free promotions from fanmajor (google it) and get some plays! 2020-12-07T12:42:48Z. Users who like 1, 2, 3, Dawnsio Dawns Y Deinosor; Users who reposted 1, 2, 3, Dawnsio Dawns Y Deinosor; Playlists containing 1, 2, 3, Dawnsio Dawns Y Deinoso

Bardd Plant Cymru pens poem for 25 years of Bookstart

The once quiet boy from Wales, of only marginal means, is now the most powerful man on the water. Respected, sharp and eloquent, Barti Ddu is set to become arguably the greatest pirate who ever lived. His persona was clever, and strangely kind given the dark industry he thrived in, capturing over four hundred ships during the course of his reign Diwali - Welsh Governmen Her 100 Cerdd. Pob blwyddyn, mae Llenyddiaeth Cymru yn herio pedwar bardd i gyfansoddi 100 o gerddi gwreiddiol mewn 24 awr. Ers ei sefydlu yn 2012, mae'r Her wedi cynnig cipolwg ar y Gymru sy'n bodoli ar y diwrnod hwnnw - ei gwleidyddiaeth, ei diddordebau, ei newyddion a'i diwylliant

Croeso - welcome | Learn Welsh. Find your perfect course. Search. Distance 2 miles 5 miles 10 miles 20 miles 40 miles. Level -- Level -- Blasu (Taster) Mynediad (Entry) Sylfaen (Foundation) Canolradd (Intermediate) Uwch (Advanced) Hyfedredd (Proficient) All Y Beibl mewn Cymraeg llafar syml. Ar y safle hwn cewch fersiwn o'r Beibl y gallwch chwilota drwyddo, yn ogystal ag adnoddau ar bob pennod i'ch helpu i'w ddarllen, ei ddeall a'i astudio. Mae yma hefyd lu o adnoddau i eglwysi ac ysgolion - Adnoddau y gallwch eu lawr-lwytho a'u defnyddio yn rhad ac am ddim The Pod-antur Cymraeg travels to the Arctic Circle. Use the book when listening to the story being told. Unit 3: Part 5 Y Pod Antur Cymraeg goes to the Arctic to visit Irniq the Inuit. Use the book when listening to the story being told. Unit 4: Part 3 Celebrating St Davids Day. Use the book when listening to the story being told Practicing a ritual is the simplest and most beautiful way that you can honor yourself whilst also enhancing your wellbeing. A ritual brings your attention right back in to the present moment so that you're aware of how your feeling, aware of your emotions and there-for able to either intentionally attract or consciously let go 2.6k members in the cymru community. Mae'r is-reddit yma i'r Cymry, ond mae croeso i bobl eraill ymweld a postio! / This subreddit is for the Welsh

Stori fer - Naratif - TGAU Cymraeg Revision - BBC Bitesiz

Canllawiau fesul ffurf lenyddol gan gynnwys nifer o ymarferion pwrpasol er mwyn meithrin sgiliau ysgrifennu dysgwyr CA2. CA2. Cymraeg. Llythrennedd. Ysgrifennu. Dyddiadur. Cerddi. Llythyr Personol. Llythyr ffurfiol Teithwyr Amser, Y (Llyfr Gweithgareddau Hanes Cymru - Cyfres 10 Stori o Hanes Cymru) gan Tanwen Haf. Darluniwyd gan Tanwen Haf and Telor Gwyn. Pris: £6.99. ISBN: 9781849678933. Cyhoeddwr: Rily Craig Roberts (Submarine) sy'n chwarae'r brif ran ac yn cyflwyno'r stori ragorol hon ynghylch plentyn ysgymun yn ei arddegau mewn tref fechan yng Nghymru sy'n gweld ei fywyd yn cael ei droi wyneb i waered pan ddaw Americanwr enigmatig i fyw'r drws nesaf

Stori gyda thestun dwyieithog, syml am yr efeilliaid direidus Sam a Sara. 2 Llyfrau Cymraeg i Blant oddi wrth wasg Gomer 84773_Catalog_Llyfrau_Plant_NADOLIG_CYM2014.indd 2 18/11/2014 14:00. Nadolig Cyntaf Smot 9781848518759 £4.99 cc Llyfr bwrdd codi'r llabed sy'n cyfleu naws y Nadoli Stori Sydyn Llyfrau byr, cyffrous, wedi'u hanelu at oedolion sy'n cael trafferth i ddarllen neu wedi colli'r arfer o ddarllen. Quick Reads are short, sharp shots of entertainment - brilliantly written short books for people who want a fun, fast read, have lost the reading habit or find reading tough Adnoddau Cymraeg / Welsh Resources. Use our teacher-made resources to support the Curriculum for Wales. You are sure to find something to accompany any lesson plan, whether you are teaching maths, science or languages Kangoo Jumps @ Llandaff North and Gabalfa Hub. Start your day with a fifteen minute stretch, Monday to Friday 9.30am. Jul 6. 9:30 am - 9:45 am Mae'r Hen Lys yn fwyty a lleoliad cerddoriaeth yng nghanol Caernarfon. Reservations / Bwcio. Contact/CYSYLLTU. The Old Courthouse, Castle Ditch

Yr CMM - Wicipedia

Caneuon Cŵl 2. Here is an App for children between 5 to 7 years old that includes thirty new, original, fun songs by renowned singer song writers, Caryl Parry Jones and Steffan Rhys Williams. All the songs have different themes, and all of which have been composed accordingly to support and aid teachers to deliver certain aspects of the. Gwasanaeth byw Cymraeg gan BBC Cymru sy'n cynnwys y newyddion diweddaraf a'r gorau o Gymru ar flaenau eich bysedd. News and more in Welsh by the BBC Stori, Stori, Hen Blant Bach (Story, Story, Dear Little Children) Traditional stories retold by Helen Craig, adapted into Welsh by Emily Huws. Gomer £9.99. Welsh only. A hard backed treasury of classic fairy tales, accompanied by lots of beautiful illustrations

Welsh Language Christmas Carols & Songs with Lyrics & Translation (Carolau a Chaneuon Nadolig Cymraeg) November 14, 2019 By Heather Go to Comments One of my favourite things about Christmas is the songs and carols, so you can imagine my delight when I discovered that the Welsh language has not only its own versions of many of our popular. Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Gendlaethol / The National Centre for Learning Welsh. learnwelsh.cymru. The National Centre for Learning Welsh is responsible for all aspects of the Welsh for Adults education programme - from curriculum and course development to resources for tutors, research, marketing and e-learning

Croeso i'r Wiciadur Cymraeg, prosiect cydweithredol i greu geiriadur amlieithog a'r cynnwys i gyd yn rhad ac am ddim. Yn wreiddiol, nod Wiciadur oedd i fod yn gydymaith geiriol i Wicipedia, y prosiect gwyddoniadurol, a'n nod yw fod Wiciadur yn tyfu i fod yn llawer mwy na geiriadur cyffredin. Ein gweledigaeth yw fod Wiciadur yn cynnwys thesawrws. Cymraeg i Blant Mae Cymraeg i Blant yn cynnig pob math o weithgareddau hwyliog i blant a'u teuluoedd, gan gynnwys sesiynau tylino babi a ioga babi, a grwpiau stori a chân. Mae gwybodaeth am y gweithgareddau hyn, a chefnogaeth bellach i dy helpu i ddefnyddio Cymraeg gyda dy blentyn, ar gael ar llyw.cymru/cymraegiblant neu chwilia am Cymraeg Y Beibl Cymraeg Item Preview podcast_stori-cymru_y-beibl-cymraeg_1000124903075_itemimage.png . remove-circle Share or Embed This Item. Share to Twitter. Share to Facebook. Share to Reddit. Share to Tumblr. Share to Pinterest. Share via email Welcome to the Welsh fairy tales page at World of Tales - Stories for children from around the world! World of Tales. Welsh folktales. Wales is a country in Europe, part of the United Kingdom. Unlike the English, Welsh people are Celtic descendants. The collection folktales form Wales consists of one book with 24 folktales.. Burns in the Community - Enriching the lives of people who live in our community. The John Burns Foundation. Our aim is very simple, and that is to make a difference to the lives of people and companion animals across the UK. Quite often people assume that our focus is entirely on animal based activity, and though we do have programmes based.

Y Pasg - Stori Feiblaidd i blant - Cymraeg - YouTub

What is a Social Story? Social Stories are a social learning tool that supports the safe and meaningful exchange of information between parents, professionals, and people with autism of all ages. The people who develop Social Stories are referred to as Authors, and they work on behalf of a child, adolescent, or adult with autism, the Audience Looking for online definition of Cymraeg or what Cymraeg stands for? Cymraeg is listed in the World's largest and most authoritative dictionary database of abbreviations and acronyms. Cymraeg - What does Cymraeg stand for? The Free Dictionary mae hynny'n amlwg ac mae'n cyfoethogi'r stori Dathlu Gwobr Stori Newyddion Da. Da iawn, Julia! Reply on Twitter 1412752122748321799 Retweet on Twitter 1412752122748321799 Like on Twitter 1412752122748321799 Twitter 1412752122748321799

Amser Stori Atebol A

Dyma gwrs arloesol a gynigir gan Rhagoriaith, Canolfan Gwasanaethau Cymraeg, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant mewn cydweithrediad â 'Cyfatebol' ar gyfer darpar isdeitlwyr. Mae'r defnydd cynyddol o ddeunydd clyweledol yn ein bywydau pob dydd wedi arwain at gynnydd enfawr yn y galw am isdeitlo yn y blynyddoedd diwethaf Y Pod, prosiect podleidadau a sain Cymraeg. Y bwriad yw cael Podlediadau Cymraeg ar gael mewn un lle, sy'n gwneud hi'n haws i ddarganfod Podlediadau trwy gyfrwng y Gymraeg. Podlediadau Cymraeg neu Podcasts Cymraeg - mae nhw i gyd ar gael ar Y Pod. Welsh Language Podcasts all in one place. Chwiliwch am bodlediad Dod o hyd i ni. Techniquest, Stryd Stuart, Caerdydd, CF10 5BW. Cysylltwch â ni. 029 2047 5475 info@techniquest.org. Oriau agor. Yn ystod gwyliau ysgol lleo NGFL hom Beirdd a chantorion, enwogion o fri. Mae cynnau angerdd a balchder anthem genedlaethol Cymru yn allweddol i hunaniaeth y Cymry. Pynciau: Cerddoriaeth. Y Stori Fawr. Treftadaeth. Hunaniaeth

Douglas a'r Gacen Fêl Amser Stori Atebol - YouTub

Beddgelert

Industrial Evolution (stori sain) Doctor Who Cymraeg

Croeso Dysgu Cymrae

 1. Our MA Welsh and Celtic Studies programme allows you to investigate and explore the relationship between literature, language, culture and identity across the centuries - from medieval literature to contemporary fields such as language planning and policy. This is an open and flexible programme, enabling you to tailor its content to your.
 2. In this project, you'll learn how to create your own webpage to tell a story, joke, or poem. What you will make. Scroll down in the trinket to see the punch line! What you will learn. This project covers elements from the following strands of the Raspberry Pi Digital Making Curriculum
 3. Cardiff Story Museum is housed in the Grade II* listed Old Library building, one of Cardiff's most iconic buildings. It is rich in stories, objects, photographs and film telling the history of Cardiff through the eyes of those who created the city - its peopl
 4. Yn trendio. Cymwysterau Cymru yn Gyflogwr Chwarae Teg o Safon Aur. Dyddiad: 01/06/2021. Rhagor o wybodaeth i ysgolion a cholegau am y broses apelio yn ystod haf 2021. Dyddiad: 17/05/2021. Cymwysterau Cymru'n cyhoeddi canllawiau i ymgeiswyr preifat ar gyfer 2021. Dyddiad: 16/04/2021. Addasiadau ar gyfer 2022 a'r manylion terfynol ar gyfer 2021

Stori Pobl Cymr

 1. Real stories. Real healing. COVID-19 information. 10 hours ago. Stroke of luck - and a lot of medical science - help make family of four possible. June 25, 2021. 25-year old phlebotomist goes from taking blood to needing it. June 18, 2021. COVID-19 and long-hauler symptoms debilitate 22-year-old
 2. Zoom Early Literacy Story Time (Online) 11:15AM. 1 event Stop in for Stories at the Murray Park 11:15AM. Sonic Paragon 12:00PM. 2 events Stop in for Stories at the Murray Park 11:15AM. Firefighters' Soak 1:00PM. 2 events Stop in for Stories at the Murray Park.
 3. Wikipedia is a free online encyclopedia, created and edited by volunteers around the world and hosted by the Wikimedia Foundation
 4. Gwefan i gynorthwyo'r myfyriwr sy'n astudio llenyddiaeth Gymraeg ar gyfer arholiadau Cymraeg Ail Iaith Uwch Gyfrannol a Chymraeg Ail Iaith Safon Uwch

Stori Blodeuwedd - CA3 Cymraeg - BBC Bitesiz

 1. Groundforce Driveways Tudalen wedi gynllinio a chyfieithu gan Gwmnu Cymraeg updated their phone number. January 28 at 10:19 PM ·. Public. Full Story. Groundforce Driveways Tudalen wedi gynllinio a chyfieithu gan Gwmnu Cymraeg
 2. sessions to build confidence in Welsh. story and song sessions. and much more . . . Find out more about Cymraeg i Blant For Kids or contact Abertawe/Castell Nedd Port Talbot - Swansea/Neath Port Talbot. Leanne Walker - 07483149552 - leanne.walker@meithrin.cymru. Patsy Bracewell - 07988850832 - patsy.bracewell@meithrin.cymru
 3. Directed by Derek W. Hayes, Stanislav Sokolov. With Ralph Fiennes, Michael Bryant, Julie Christie, Rebecca Callard. The story of Jesus Christ

Hw

News story Llwybr ymgeisio ar-lein sylfaenol Cymraeg newydd Gall ymgeiswyr bellach wneud cais am wiriad DBS sylfaenol ar-lein, yn Gymraeg. From: Disclosure and Barring Servic Mae Mountain Training Cymru yn mynd trwy'r broses o gyfieithu holl llawlyfrau cynlluniau i Gymraeg. Bydd y rhain yn ymddangos yma mewn amser. Mae gan nifer o gopïau ar gael o'r swyddfa. Cysylltwch â ni os hoffech gael copi am ddim Breonna Taylor: Police killed black woman after storming home in hunt for suspect already in custody, lawsuit says. The emergency medical worker was shot at least eight times by officers.

Stori Gelert - Myths and Legends from E2B

Arad Goch - Cwmni Theatr Arad Goch. CLERA Ceredigion - Your Story in Your Location. Something is coming to you, something you can only see once. Traveling from village to village, town to town to celebrate the people, culture and landscape of Ceredigion . The isolation of the countryside can sometimes lead to an over reliance on. Dathlu Gwobr Stori Newyddion Da. Da iawn, Julia! Reply on Twitter 1412752122748321799 Retweet on Twitter 1412752122748321799 Like on Twitter 1412752122748321799 Twitter 1412752122748321799 Every Tuesday at 10 am. 10 people max - 5 children and 5 caregivers only. Ages 0-5 Story time, rhymes/songs, craft tim An e-safety story for 3 to 7 year olds. An online safety story for 3 to 7 year olds. Join in with Mummy Penguin's song and follow the adventures of Smartie the Penguin as he learns how to be safe on the internet Criw Cymraeg. Click on the picture to learn all about why Welsh is so important and a video for adults to get you started on your Welsh learning journey. There are lots of things you can do at home to help us promote the Welsh language and improve your Welsh language skills

Stormzy: h

Office 2010 Customer Success Stories Around the World - Cymraeg NBydd y cyfarwyddiadau ar gyfer llwytho hwn i lawr ar gael yn eich iaith chi cyn bo hir. Yn y cyfamser, rydym yn darparu'r cyfarwyddiadau yn Saesneg Celebrating AAPI Stories that Connect Us All. Local book authors Wendy Shang, Amy Lee-Tai, Caroline Tung Richmond discuss how books serve as important tools to #StopAAPIHate by providing both windows and mirrors and connecting people together as part of the larger human experience. The panel will be moderated by Pat Tanumihardja

Straeon am Genhadaeth a Gweindogaeth Cyfrwng Cymraeg. Casgliad o straeon i ysbrydoli ac i rhoi syniadau ar sut i ymgysylltu â'r gymuned leol. Eglwys y Bont, Abersoch. Stori am gymuned bach yn estyn allan i'r gymuned Darllen mwy Wrth y bwrdd. Stori am sut wnaeth Esgobaeth Bangor ymgysylltu a theuluoedd yn ystod cyfnod y Grawys Darllen mwy. Defnyddiwch yr adnoddau hyn i ddysgu am stori Pobl y Pants o'r Gofod

Jac a'r Goeden Ffa - Cyfnod Sylfaen - BBC Bitesize